top of page

szept. 17., Cs

|

Kubik Coworking

De hominis dignitate I.

Válogatás a MOME Tárgyalkotó MA diplomamunkáiból

Regisztráció hamarosan!
Megnézem a többi eseményt
De hominis dignitate I.
De hominis dignitate I.

Idő és helyszín

2020. szept. 17. 18:00 – 19:30

Kubik Coworking, Budapest, Jászai Mari tér 5-6, 1137 Hungary

Az eseményről

De hominis dignitate

Válogatás a MOME Tárgyalkotó Tanszék diplomamunkáiból

„Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába.”[1]

Milyen erők determinálják az emberi létet? Mit irányíthat az ember, és mit nem? Uralhatja-e a természetet? És vajon mennyire képes alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez? Meddig nyújthatók fizikai-, szellemi- és alkotóképességének határai? Amióta ember az ember, környezetét folytonos változás jellemzi, őt magát pedig a fejlődés igénye, a magasabbra törekvés motiválja. A gondolkodók örök dilemmája, hogy léte mennyiben transzcendens és mennyiben földi. Erre utal a kiállítás címe és a mottójául választott idézet is Giovanni Pico della Mirandola nagy port kavart Oratio-jából (Beszéd az ember méltóságáról, 1486), amelyet vitaindító előadásnak szánt egy időközben betiltott vallásfilózófiai tanácskozás elé. A beszéd fő motívumaként a reneszánsz humanizmus alaptétele, azaz az ember csodálatra méltó volta jelenik meg.[2]

A MOME Tárgyalkotó Tanszék frissdiplomásai a fenti kérdésekre különböző alkotói pozíciókból fogalmaznak meg válaszokat. James Carcass a poszthumanizmus diskurzusába illeszkedő, design fikciós projektjében alternatív jövő- és emberképet vázol fel. Groteszk fejplasztikái utópikus jellegűek, egyfajta antropológiai optimizmust sugároznak. Az ember emberen túli, emberfeletti törekvése jelenik meg Szél Róbert tornyain. A közösségi média és big data tárgyköréhez kapcsolódó kortárs értékválság archaizáló megjelenítése, a bábeli torony ikonográfiája baljóslatú olvasatot hívhat elő. A két figuratív alkotáscsoport mellett egy absztrakt, folyamatalapú művészeti projekt is helyet kap a tárlaton. Nagy-György Ágnes művében a rendszerező kísérletezésben ugyan tetten érhető az ember, de az idő központi szerepe hangsúlyos. A filozofikus, meditatív jellegű alkotás egyfajta belenyugvást tükröz: az ember nem irányíthat mindent, csupán képességeinek határain belül létezhet, alkothat, formálhatja a világot.

A kiállított művek a karantén ideje alatt jöttek létre, az alkotók egyedül, műhelytársaiktól, alkotóközösségüktől megfosztva dolgoztak munkáikon. Kiállító Művészek: James Carcass, Nagy-György Ágnes, Szél Róbert Kurátor: Hamvai Kinga Szakmai Konzulens: Dezső Renáta Projektmenedzser: Szántó Gerzson

ONLINE Kiállítás megnyitó: 2020.09.10 19:00

A Műtárgyak Éjszakája hivatalos programjába csatlakozva csütörtökön és pénteken 18 órától az alkotók mutatják be munkáikat és válaszolnak a látogatók kérdéseire.

[1] G. Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról, fordította: Kardos Tiborné; in: Reneszánsz etikai antológia, Gondolat Kiadó, 1984, Budapest, 214. o.

[2]  Imregh Mónika: Giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról, Orpheus Noster, 2010/II. 141-159.

Programot tartó személy neve, titulusa: James Carcass, Nagy-György Ágnes, Szél Róbert

Időtartam: kb. 90 perc

Max. létszám: 22 fő

Esemény megosztása

bottom of page